Priprema


Priprema

Proces izrade grafičkih proizvoda u štampariji započinje kada dostavite dokumente za štampu u digitalnom formatu. Glavna aktivnost odeljenja za pripremu štampe je verifikacija dostavljenih dokumenata i njihova priprema za dalji proces proizvodnje prema zahtevima važećeg standarda ISO 12647 usvojenog od strane nemačkog institita za istraživanje grafičke tehnologije FOGRA pod nazivom „PSO – Process Standard Offset“.

Nakon verifikacije PDF fajlova, moguća je izrada kolornih probnih otisaka prema standardu ISO/DIS 12647-7:2016 na EPSON SureColor P8000 Spectro Proofer-u, kao i prufova za proveru impozicije i kompletnosti sadržaja.
Kvalitet usluga je zagarantovan svim raspoloživim mernim uređajima, usklađenošću sa standardima, dugogodišnjim iskustvom i kontinuiranim usavršavanjem osoblja.

Digitalni radni tok (Work flow)

  • provera materijala  - „pre-flight“
  • elektronska montaža
  • izrada montažnog proofa

Izrada probnih otisaka (ISO/DIS 12647-7:2016)
Epson SureColor P8000 SpectroProofer

  • Maksimalni format: 1100 x 1500 mm
  • Resolution: 2880x1440 dpi
  • RIP:  EFI Fiery XF version 6.4 with OneBit Option

Osvetljavanje štamparske forme (CTP)

  • Format: od 450x370 mm do 1030x790 mm;
  • Rezolucija: 2400 dpi
  • AM raster: do 200 LPI
  • Fajlovi: PDF, prema zahtevima ofset štampe


Galerija


Priprema
Priprema
Priprema
Priprema
Grafostil logo

GRAFOSTIL DOO - Srbija

Telefon:
+ 381 34 302 770
+ 381 34 343 654

Fax:
+381 34 302 771

Email
office@grafostil.rs

Adresa
KANICOVA 5v
34000 Kragujevac

GRAFOSTIL DOO - Slovenia

Telefon:
+386 31 349 473

Email
info@grafostil.si

Adresa
Brnčičeva 5
1231 Črnuče
Ljubljana, Slovenia