Odgovornost


Odgovornost

Grafostil je kompanija sa visokim stepenom svesti o ekološkoj i društvenoj odgovornosti. Svakodnevni rad podrazumeva apsolutnu primenu svih propisanih postupaka za zaštitu životne sredine, a društvena odgovornost se ogleda kroz redovna učešća i pokretanja humanitarnih akcija i projekata, pomaganje edukativnih radionica, sponzorstva i donacije kako pojedincima i ustanovama, tako i projektima vezanim za unapredjenje grada i životnih uslova.


Grafostil logo

Telefon:
+ 381 34 302 770
+ 381 34 343 654

Fax:
+381 34 302 771

Email
office@grafostil.rs

Adresa
KANICOVA BB
34000 Kragujevac