Dečje knjige


Dečje knjige

Kao i većina navika, i navika čitanja stiče se od malena. Prve knjige decu će privući bojama i slikama, očaraće ih zanimljivim sadržajima i osećajem bliskosti sa likovima, a ponos kada sama počnu da čitaju i želja da stvaraju svoje male biblioteke siguran su znak da ste uspeli da im usadite ljubav i divnu naviku za ceo život.


Galerija


Dečje knjige
Dečje knjige
Dečje knjige
Dečje knjige
Grafostil logo

Telefon:
+ 381 34 302 770
+ 381 34 343 654

Fax:
+381 34 302 771

Email
office@grafostil.rs

Adresa
KANICOVA BB
34000 Kragujevac

Grafostil Slovenia
www.grafostil.si