Sertifikati


Grafostil doo je, u skladu sa zahtevima kupaca, a samim tim i potrebama tržišta, spreman da isporuči proizvode najvišeg kvaliteta u skladu sa ekološkim i društvenim kodeksima, međunarodnim grafičkim standardima i standardima kvaliteta i zaštite životne sredine.
FSC Chain of custody
Oznaka FSC ™, garantuje kupcu da je protok svih proizvoda verifikovan i da se može pratiti od šume do prodajnog mesta. Grafostil d.o.o. Kragujevac, sa sertifikatom FSC ™ CoC (chain of custody) obavezuje se da vodi računa o poreklu drveta i mora biti u mogućnosti da prati protok proizvoda. Naš prodajni proizvod koji nosi oznaku FSC ™(FSC-C130176), označava da smo od ovlašćenog tela sertifikovani po zakonskim normama koji propisuje FSC ™ CoC.
FSC Chain of custody
FSC Chain of custody
SC™ - CoC lanac odgovornosti je garancija da Grafostil doo obezbeđuje proizvode proizvedene pod uslovima strogo praćenog lanca snabdevanja repromaterijalom od sertifikovanih šuma, preko kontrolisane i standardima definisane obrade do finalnog proizvoda tj repromaterijala koji se koristi za dalju proizvodnju i produkciju. Korišćenjem ovako dobijenih sirovina podstiče se i pomaže odgovorno upravljanje šumskim resursima.

qm-2020-en
Standard ISO 9001-2015 je svojevrsna garancija svim kupcima da su, kroz strogo praćene procedure, kojima se unapredjuju radni procesi, proizvodi Grafostil doo
qm-2020-sr
 
politika kvaliteta
 


Grafostil logo

GRAFOSTIL DOO - Srbija

Telefon:
+ 381 34 302 770
+ 381 34 343 654

Fax:
+381 34 302 771

Email
office@grafostil.rs

Adresa
KANICOVA 5v
34000 Kragujevac

GRAFOSTIL DOO - Slovenia

Telefon:
+386 31 349 473

Email
info@grafostil.si

Adresa
Brnčičeva 5
1231 Črnuče
Ljubljana, Slovenia