Društvena odgovornost


Društvena odgovornost

Grafostil je kompanija sa visokim stepenom svesti o društvenoj odgovornosti, koja se ogleda kroz redovna učešća i pokretanja humanitarnih akcija i projekata, pomaganje edukativnih radionica, sponzorstva i donacije kako pojedincima i ustanovama, tako i projektima vezanim za unapredjenje grada i životnih uslova.

Prepoznajući ulogu mladih u društvu i sa željom da im pomogne u odabiru zanimanja, aktivno podržava program dualnog obrazovanja i omogućava velikom broju srednjoškolaca i studenata stručnu praksu i usavršavanje uz mogućnost zapošljavanja u okviru kompanije.


Grafostil logo

Telefon:
+ 381 34 302 770
+ 381 34 343 654

Fax:
+381 34 302 771

Email
office@grafostil.rs

Adresa
KANICOVA BB
34000 Kragujevac

Grafostil Slovenia
www.grafostil.si