Ciljevi i planovi


Ciljevi i planovi

Preduzeće Grafostil godinama unazad beleži kontinuiran razvoj, koji je rezultat detaljnog planiranja i ostvarivanja zadatih ciljeva i planova. Praćenje i primena svih tehnoloških dostignuća, modernizacija opreme i objekata, optimizacija proizvodnih procesa, stalna edukacija starih, ali i novih kadrova, omogućava viši nivo kvaliteta proizvoda i usluga, uvećanje proizvodnih kapaciteta i proširenje game gotovih proizvoda, što je, svakako, garant stabilnog poslovanja sa dugogodišnjim klijentima, ali i uspešnog osvajanja novih.

U godinama koje dolaze akcenat strategije razvoja biće proboj na nova, pre svega zapadno evropska tržišta, kao i na tržište Ruske federacije, a krajnji cilj kompanije je da postane regionalni lider štamparske industrije, koji će i u evropskim okvirima biti prepoznat po profesionalnom odnosu, brzini i kvalitetu usluge i servisa, respektovan od strane konkurenata, a medju kupcima ocenjen kao dobar i pouzdan poslovni partner.


Grafostil logo

Telefon:
+ 381 34 302 770
+ 381 34 343 654

Fax:
+381 34 302 771

Email
office@grafostil.rs

Adresa
KANICOVA BB
34000 Kragujevac

Grafostil Slovenia
www.grafostil.si