Sertifikati


ISO 9001

Grafostil menadžment sistem je sertifikovan prema standardu ISO 9001 od strane TUV NORD -a i fokusiran je na kontinuiranim poboljšanjima, efikasnosnom poslovanju i na zadovoljenju svih zahteva kupaca. Sistem je prvi put sertifikovan u maju 2016. godine. Visok nivo kvaliteta svojih proizvoda, osim tehnološkim razvojem, obezbeđujemo stalnim obukama i edukacijom svih zaposlenih,  koji blagovremeno dobijaju pouzdane informacije o aktuelnim trendovima na tržištu, kao i o zahtevima i očekivanjima kupaca.
Naši dugogodišnji kupci najbolji su dokaz i priznanje kvalitetu naših proizvoda i usluga.

FSC Chain of custody

FSC standard

Poštovanjem odredbi FSC standarda Grafostil se obavezao da će u svom radu koristiti  repromaterijale koji su proizvedeni od drveta koje dolazi iz strogo kontrolisanog lanca eksploatacije, od sertifikovanih šuma preko proizvodnje, prodaje i distribucije.
FSC  oznaka na našim proizvodima pokazuje da o o šumskim resursima naše planete brinemo i mi, kao i naši klijenti. Grafostil je sertifikovan prema zahtevima FSC  standarda u maju 2016. godine.

Self - declatation

Izjava koja se odnosi na standard FSC

Potpisivanjem izjave koja se odnosi na FSC-POL-01-004  Grafostil se obavezao da neće direktno ili indirektno učestvovati u aktivnostima koje uključuju nezakonito i neetično upravljanje šumskim resursima i da neće kršiti konvencije Međunarodne organizacije rada kako je navedeno u Deklaraciji o osnovnim principima i pravima na radu.


Grafostil logo

Vaš telefon:
+ 381 34 302 770
+ 381 34 343 654

Fax:
+381 34 302 771

Email
office@grafostil.rs

Adresa
KANICOVA BB
34000 Kragujevac